Bälinge mossar - en lokalbeskrivning (Uppdaterad 15 dec 2017)

 

Bälinge Mossar är ett ca 16 km2 stort område, som ligger ca 2,5 mil nordväst om Uppsala. Området avgränsas i väster av Granlunda och i öster av Villsåker, i norr av Åkerlänna och i söder av Grellsbo. Området kan delas in i flera mindre delområden. De tre största delarna är Stora mossen (7.7 km2), Norra myren (3,5 km2) och Södra Myren (4,7 km2). 

     Karta över Bälinge mossar

                                                                          Norra myren


Beskrivning: mossens norra del avgränsas av Myrby, Broddbo och Villsåker. Området består mestadels av betemark och vall. Karakteristiskt för denna del är alla de mer, eller mindre förfallna ladorna. Området är talrikt på fåglar och djur.

Norrmyra. Foto: Thomas Pless                                                                            Översvämning på norra myren våren 2012. Foto: Thomas Pless

Den svårtillgängliga tjärnen vid Norrboda - Sånkkärret, blev naturreservat 2017. Området är rikt på både fauna och flora. Här finns det chans att få se både hackspettar, nötkråka och lodjur.  Foto: Thomas Pless

Trollsk stämning vid Sånkkärret en vårdag 2017.  Foto: Kerstin Ulfendahl

Ticka, slemsvamp och bägarlav, ett smakprov på växtligheten vid Sånkkärret.  Foto: Kerstin Ulfendahl

Skuttunge jaktvårdsklubbs skjutbana

 Broddbo med alla dess får. Foto: ThomasPless                                                                                   

Runstenen vid Broddbo.  Foto: Thomas Pless

  Vabron

Minnesstenen vid Broddbokorset

Orkideer. Strax före Åkerlänna, på vägen mellan Broddbo och Åkerlänna finns vid vägkanten mängder av orkideer.

               Jungfru marie nycklar                                                           Nattviol                                                      Pyrola (ingen orkide )

 

                                                                                               Södra myren


Beskrivning: Mossens södra del avgränsas av Svarvarbo, Grellsbo och Oxsätra. Området består mestadels av betemark och vall men även en del igenoväxta betesmarker. Området är mycket fågel- och djurrikt. Tidvis kan man upplevda det som på en Afrikansk savann med hjordar av betande djur (dovhjortar, kronhjortar, rådjur och vildsvin). Foto: Thomas Pless


    Valsäter.  Foto: Thomas Pless                                                                Doterbo, ett f.d. skogsvaktarboställe.  Foto: Thomas Pless


        Svarvarbo gård.  Foto: Thomas Pless

        Svarvarbo gårdsmuseum.  Foto: Thomas Pless

Lurbokorset med en av minnesstenarna över utdikningen av mossen.

         Örsbodammen. Foto: Thomas Pless                                                                 Ängsholmen.  Foto: Thomas Pless

        Stora delar av södra myren brukas inte numera och växer därmed igen.     Björkskog vid Ängsholmen.  Foto: Thomas Pless

Vy över myren i riktning mot Söderäng

Svartva, en trollsk plats strax öster om Oxsätra.

                                                                                                                             Stora mossen


Beskrivning: Mossens västra och största del, lämpligt nok kallad Stora mossen. Den avgränsas av Åkerlänna i norr, Oxsätra i söder samt Granlunda i väster. Trots namnet är det ett typisk kulturlandskap och är betydligt torrare område än både Södra och Norra myren.

Mjölkkor på gården Roteberg                                                                          Lindsbro gård


Vy över Stora mossen

Åkerlänna med den f d affären.                                                                     Fotbollsplanen i Lännaborg där Hinden spelar sina matcher.     

Västra infarten till Oxsätra                                                                           Livsmedelsaffären i Oxsätra.

Rövarberget vid Granlunda (utfarten till väg  272). Stenblock med håligheter, prång och grottor som utgjorde tillhåll för rövare för länge sedan.

Minnessten vid Granlunda för utdikningena mossen.

Möllerstorp Foto: Thomas Pless