Övrigt   (uppdaterad 2018-08-14)


Torrläggning av mossen


Mossen har dikats ut i flera omgångar för att utvinna ny odlingsbar mark. Utdikningen och uppodlingen av myrar och mossar var vanligt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Då skulle en ökad befolkning födas och mer åkermark behövdes. Det ansågs att myrjordarna var lämpliga att ta i drift, men först behövdes de torrläggas, innan de kunde uppodlas. Den första framgångsrika torrläggningen av Bälinge mossar skedde 1904-1908. Det finns tre minnestenar över områdets torrläggning, Vadbron, Lurbokorset och Granlunda. Läs mer om torrläggningen av Bälinge mossar genom att klicka på bilden till höger.
Arkeologiska fynd på mossen


I samband med uppodlingen framkom en del intressanta arkeologiska fynd. Först kan nämnas den plog som återfanns vid Svarvarbo, den daterades till en början till Vikingatid. I anslutning till mossarna påträffades även åtta boplatser, som alla legat i det skärgårdslandskap som området då utgjorde. Boplaterna är: Anneberg (numera ; Vadsbron I, Vadsbron II, Broddbo, Persbo, Skinnarbacken och Sotmyra.

Fynden utgjordes av härdar och skörbränd sten, på några ställen kunde hyddlämingar iakttas. Ett stort benmaterial efter människa, nöt, tamfår, älg, svin, brunbjörn, hund, vikaresäl, bäver, storskrake, knipa, gräsand, sångsvan, gädda och abborre. Vid Vadsbron II påträffades närmare 54.000 krukskärvor efter gropkeramiska kärl.

Läs mera om boplatserna genom att klicka på bilden till höger. När den nya sidan öppnas välj då öppna/visa filen 1929_001.pdf

Läs mera om Svarvarboplogen genom att klicka på bilden till höger. När den nya sidan visas välj då öppna/visa filen1929_177.pdfKontakt


Har du kommentarer eller bidrag till denna hemsida så når du mig på adressen nedan. Information om iakttagelser av fåglar och djur mottages tacksamt. Även äldre observationer är av värde. /Thomas


                                                                      balinge.mossar@telia.com

                                                                                                       Ringmärkning av tornfalkungar 2011 vid Söderäng  Foto:Lena Pless

Rapporter


Slutsatser från studierna av kornknarr på Bälinge mossar 2013-2018.Flertalet av kornknarrarna byter revir under säsongen

Antal dagar en kornknarr stannar i sitt revir varierar kraftigt. Från enstaka dagar upp till två månader. I snitt rör det sig om ca 15-20 dagar innan det bär av till nästa spelplats. Denna nya spelplats är sällan, (mindre än 10%) belägen i närheten (<5 km) av det tidigare reviret. Sannolikt flyttar de iväg ganska långt (många mil) och tar sig ett nytt revir på denna plats. Ett exempel på det är en kornknarr som spelade tidigt på säsongen 2017 i Ockelbo som senare under året skapade sig ett revir Bälinge mossar.


Kornknarren tystnar inte utan lämnar området.

Försök har gjorts att få igång kornknarrar där spelet en gång har avslutats. Ingen kornknarr har jag lyckats få igång vilket tyder på att de inte finns kvar i sitt revir. När spel har återupptagits i ett revir där det varit tyst ett tag har det visat sig att det är en ny kornknarr som tagit över.


Det är fler kornknarrar än vad en "vanlig" inventering visar

Totala antalet kornknarrar inom området under en säsong är långt fler än maxantalet kornknarrar som hörts under en enstaka natt.  Det har visat sig vara ca 50-100% fler kornknarrar. Antal olika platser där kornknarr hörts under en säsong stämmer bättre överens med hur många det totalt har varit eller snarare antal platser minus 10% (se ovan).


Ortstroheten är relativt låg

Mindre än 10% återkommer till området påföljande år. Totalt har 5 återfynd gjort av 52 ringmärkta fåglar.


Inga tecken på häckning har noterats.

Inga hörda honor och inga sedda ungkullar under perioden 2013-2018. Om det tyder på att häckning mycket sällan förekommer eller om de döljer sig väl är svårt att veta. Tidigare finns endast en konstaterad häckning i området nämligen 7 pulli tillsammans med en hona vid Söderäng 16 juli 2005.

Om man ser till Sverige i stort finns det mycket få indikationer på häckning. Artportalen visar under de senaste 20 åren ett snitt på en häckning/år och en hörd hona/år.